Menu

April 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
General Assembly and Bylaws

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği Üyeleri;

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Mart 2021 tarihinde saat 11:00’ de, Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center Çarşı Apt. No: 4 nART eOfis Kat:-2 Levent-Şişli / İstanbul adresindeki TÜYİD Merkezi Toplantı Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

17 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 24 Mart 2021 tarihinde saat 11:00de aynı adresinde ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ’nin
17 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak Olan 2019 ve 2020 Yıllarına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 1. Açılış ve Divan teşekkülü,
 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,
 3. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
 4. 2019 ve 2020 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
 6. Denetim Kurulu üyelerinin 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin eylem, fiil ve işlerinden dolayı ibrası,
 7. 2019 ve 2020 yıllarına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının görüşülüp onaylanması,
 8. Derneğin 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
 9. Asıl ve yedek yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 10. Asıl ve yedek yeni Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 11. Dilekler, temenniler ve kapanış.

 

Saygılarımızla,

Asiye Aslı Soyubol
Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı18.02.2019 TÜYİD Ordinary Assembly
20.02.2017 TÜYİD Ordinary Assembly
11.02.2015 TÜYİD Ordinary Assembly
14.05.2013
TÜYİD Extraordinary General Assembly
22.02.2013 TÜYİD
Ordinary Assembly
23.02.2011 TÜYİD
Ordinary Assembly
14.04.2009 TÜYİD
Ordinary Assembly

TÜYİD Bylaws

E-Bulletin Sign Up